Player

4. Forum Państwowej Służby Geologicznej – obejrzyj konferencję

KONTAKT:

Anna Bagińska

Biuro Promocji i Komunikacji
tel 22 45 92 174; forum@pgi.gov.pl

Paweł Jaskóła

Biuro Promocji i Komunikacji
tel 224592 724; forum@pgi.gov.pl

Forum PSG, PSH jest finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.