Geologia Samorządowa

KONTAKT:

Anna Bagińska

Biuro Promocji i Komunikacji
tel 22 45 92 174; forum@pgi.gov.pl

Paweł Jaskóła

Biuro Promocji i Komunikacji
tel 224592 724; forum@pgi.gov.pl

Forum PSG jest organizowane w ramach zadania: W spółpraca krajowa w zakresie geologii i promocja działań państwowej służby geologicznej w latach 2021-2023 i jest finansowane ze środków NFOŚiGW.