Forum Państwowej Służby Geologicznej (PSG)
i Państwowej Służby Hydrogeologicznej (PSH)

Forum PSG i PSH to cykl spotkań, podczas których są prezentowane wyniki prac prowadzonych przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) w ramach wypełniania zadań Państwowej Służby Geologicznej oraz Państwowej Służby Hydrogeologicznej. Do zadań tych należą m.in. rozpoznanie budowy geologicznej kraju i zasobów surowców mineralnych, monitorowanie stanu środowiska geologicznego i ostrzeganie o zagrożeniach naturalnych, a także rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych. Zadania są finansowane ze środków publicznych, a ich wyniki, w zdecydowanej większości są dostępne publicznie. Efektami dotychczas realizowanych zadań są tysiące danych geologicznych i hydrogeologicznych, które mogą, a nawet powinny być wykorzystywane przez organy administracji publicznej oraz przedsiębiorców i instytucje.

Podczas 4. Forum zostaną przedstawione działania realizowane w ramach wypełniania zadań Państwowej Służby Geologicznej i Państwowej Służby Hydrogeologicznej, które PIG-PIB prowadzi w regionie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i na obszarach przyległych (województwa: małopolskie, opolskie i śląskie). Ten szczególny w skali kraju obszar stawia przed nami szereg różnorodnych i specyficznych wyzwań w zakresie wyjaśniania złożonych problemów geologicznych i hydrogeologicznych. Przedstawimy zagadnienia związane z transformacją górnictwa i integracją danych geologiczno-górniczych, kartografią geologiczną i geozagrożeniami, problematyką środowiskową i niekoncesjonowaną eksploatacją kopalin oraz pracami hydrogeologicznymi. Zaprezentowane zostaną także możliwości korzystania z danych geologicznych poprzez serwisy internetowe PIG-PIB oraz szereg zagadnień związanych z ochroną i popularyzacją georóżnorodności

Udział w Forum jest bezpłatny. Ze względów organizacyjnych konieczne jest przesłanie zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie https://www.pgi.gov.pl/4-forum-psg-psh  

FORUM ZOSTAŁO PRZYGOTOWANE PRZEZ ODDZIAŁ GÓRNOŚLĄSKI PIG-PIB W SOSNOWCU, KTÓRY W TYM ROKU OBCHODZI JUBILEUSZ 100-LECIA SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ KRAJU I REGIONU.

Forum PSG jest organizowane w ramach zadania pn. „Współpraca krajowa w zakresie geologii i promocja działań państwowej służby geologicznej w latach 2021–2023” i jest finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

KONTAKT:

Anna Bagińska

Biuro Promocji i Komunikacji
tel 22 45 92 174; forum@pgi.gov.pl

Paweł Jaskóła

Biuro Promocji i Komunikacji
tel 224592 724; forum@pgi.gov.pl

Forum PSG, PSH jest finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.